Styrning av inneklimatet för Oslo kommun – Autic mini case studie

PiiGAB IoT 900 Gateway hjelper Oslo kommune med å registrere inneklima.
PiiGAB IoT Gateway hjelper Oslo kommune med å registrere inneklima

Bakgrunn

Oslo kommune ønsker å registrere data for inneklima på Apaløkka og Grorud skole i sitt driftskontrollsystem. Man trenger å registrere Co2, temperatur og luftfuktighet på mer enn 250 rom.

Løsningen

Hvert bygg blir utstyrt med en PI900S som kan motta trådløse målere på M-Bus. Enkle repeatere installeres for å forsikre seg om maksimal dekning. Selve målingen foretas med 250 individuelle romsensorer. Installasjonen krever ingen programmering, kun enkel konfigurasjon via webgrensesnitt.
Med trådløse batteridrevne sensorer unngår man kostbar kabling og ombygging for å sette inn ekstra utstyr.

Hvert bygg blir utstyrt med en PI900S, som kan motta trådløse målere på M-Bus.

Produkter benyttet

PiiGAB IoT Gateway PI900
Lansen romsensor
Lansen repeater

PiiGAB IoT Gateway PI900

Avansert gateway med støtte for 2 HAN (AMS) målere, 500 trådløse sen-sorer og 120 M-Bus laster +++.

Lansen romsensor

Batteridrevet romsensor for Co2, temperatur og luftfuktighet. . Sender temperaturdata hvert 90 sekund i 16 år via trådløs M-Bus.

Lansen repeater

«Plug and play» Repeter for trådløs M-Bus i 230V utgave

Produktene distribueres og supporteres av Autic System AS, www.autic.no

Johnson Controls AS har integrert data fra PI900 Gateway i sitt system for sentral driftskontroll via Modbus TCP.

Varukorg