Försäljnings- och leveransvillkor

1. Allmänt

Autic System AS vänder sig till företagsmarknaden med produkter som kräver specialistkunskap för montering och installation. Våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller om inte annat föreskrivs i lag eller skriftligen avtalats mellan parterna. Detta gäller även när köparen använder allmänna eller särskilda köpvillkor som avviker från nedanstående leveransvillkor. Orderbekräftelsen utgör tillsammans med försäljnings- och leveransvillkoren parternas avtal.

2. Pris/betalning

Alla priser är angivna utan moms. och frakt Orderbekräftelse är säljarens bekräftelse på köparens beställning. För all försäljning gäller priserna på leveransdagen om inte annat avtalats. Vid fastprisavtal förbehålls prisförändringar på importerade varor om kursen på leveransdagen avviker från kursen på offertdagen med mer än 3 %.

Köp med kredit kan avtalas. Vi gör en kreditanalys innan vi ingår ett kreditavtal. Betalning ska ske enligt gällande betalningsvillkor. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enl Lag om ränta vid försenad betalning.

Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa.

3. Leverans

Varor i lager levereras efter att beställningen har registrerats. Leveransdatum anges i orderbekräftelsen. För produkter som inte finns i lager och som måste beställas är angivet leveransdatum vägledande. Autic System AS ansvarar inte för eventuella förseningar. Leverans sker från Autic Systems AS lager i Tønsberg (Ex Works). Risken övergår till köparen vid leverans av produkterna.

4. Säljpant

Autic System AS förbehåller sig rätten att produkterna tillhör Autic System AS till dess att betalning är mottagen.

5. Leverans och frakt

Leveransplats är Autic System AS lager i Tønsberg (Ex Works). Fraktkostnader debiteras enligt gällande taxor. Varorna är inte försäkrade av Autic System AS under transporten. Förpackning och packning ingår i produktpriset.

6. Avbeställning

Som företagare har du 14 dagars ångerrätt och kan endast ångra ditt köp om produktens förpackning är obruten. Om en felrekommendation i kontakt med säljare är gjord gäller 14 dagars ångerrätt även vid bruten förpackning. Sådan ändring/hävning måste godkännas skriftligen av säljaren.

7. Reklamation

Reklamation avseende fel eller defekter med produkten ska göras utan onödigt dröjsmål. Autic System AS ansvar är begränsat till att återleverera en felfri produkt, eller kreditera den del av produkten som är godkänd som defekt. Autic System AS ansvarar inte för ersättningskostnader eller andra följdförluster.

Retur av reklamationsvaror måste överenskommas och ett ifyllt returformulär (RMA) ska bifogas. Detta formulär finns tillgängligt på www.autic.se/kundservice/.

8. Force Majeure – Ansvarsbegränsning

Autic System AS ansvarar inte för förseningar till följd av hinder som uppstår utan Autics förskyllan eller följder som Autic inte har kontroll över, t.ex. strejk, lockout och annan force majeure.

9. Garanti

Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. I första hand erbjuds reparation av defekt produkt. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt.

Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Autic System AS.

Garantin gäller inte vid felaktig användning, överspänningar, exponering för miljöpåverkan utöver produktspecifikationen eller om en apparat har reparerats. Kunden ska stå för fraktkostnader till vårt lager.

10. Support/Dokumentation

Vi tillhandahåller teknisk support för alla våra produkter. För mjukvaruprodukter måste ett supportavtal ingås för tillgång till support. Användarmanualer för våra produkter kan laddas ner gratis från vår hemsida.

11. Överlåtelse

Köparen kan inte överlåta sina rättigheter eller avtal utan säljarens skriftliga medgivande.

12. Tvister

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden ska avgöras av skiljemän. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring ska tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

13. Förändring av försäljningsvillkor

Autic System AS förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.

Varukorg