Ignition MES
(Manufacturing Execution System)


Standardisera ditt MES-system
för hela verksamheten

Kostnadseffektiva MES-applikationer

← Till Ignition SCADA

Ignition, en plattform för effektiva MES-system

Ignition är en perfekt plattform för MES-system. Du kan övervaka och kontrollera produktionsdata och skapa system som säkerställer effektiv produktion samt drift. Via sin strategiska partner Sepasoft erbjuder Inductive Automation ett brett utbud av MES-moduler. Sepasofts MES-moduler för Ignition ger realtidskontroll, spårbarhet och dokumentation av processen, från råvara till färdiga produkt.

Fördelar med Sepasoft MES Moduler för Ignition

Spåra material från start till slut

Skapa trygghet och pålitlighet för hela din produktionslinje.

Minska utvecklingstiden

Skapa effektiva MES-applikationer med kraftfulla utvecklingsverktyg.

Bättre utnyttjandegrad

Förbättra utnyttjandegraden av produktionsutrustning och minska stilleståndstiden.

Effektivera hela verksamheten

Med rätt information i rätt tid tar du bättre beslut och det påverkar hela verksamheten positivt.

Anpassad till ISA 95

Kör dina processer i enlighet med ISA 95-standarden.

Support från Sepasoft

Få supporthjälp från MES-experterna på Sepasoft.

Standardisera MES-processen med Sepasofts moduler för Ignition

För verksamheter som letar efter MES-system erbjuder Sepasoft moduler för OEE och driftstopp, spårbarhet, SPC (statistisk processtyrning), recept, skiftbyte med mera. MES-experterna på Sepasoft bygger alla sina MES-moduler i enlighet med den strikta och vedertagna ISA 95-standarden.

Anslut allt!

Ignition levereras med ett fullfjädrat datainsamlingsverktyg, inklusive SQL-databasintegration och OPC UA för enkel anslutning till praktiskt taget alla typer av PLC och styrsystem. Ignition kan anslutas till nästan alla industriella historikdatabaser. Genom att lägga till integrerade programvarumoduler från tredje part kan Ignition också ansluta till alla IIoT-kompatibla enheter med MQTT och seriella enheter, såsom skannrar, vågar och sensorer.

Ökad anläggningseffektivitet

Sepasofts OEE Downtime Module for Ignition kombinerar både OEE-beräkningar och stilleståndsspårning för att ge anläggningschefer full kontroll över anläggningseffektiviteten och ger insikt och förståelse för hur OEE (Overall Equipment Efficiency) kan förbättras.

Spårbarhetsmodul

Sepasofts Track & Trace-modul är en papperslös, helt integrerad modul som ger produktionskontroll och produktspårning, från råvara till färdig produkt. Med spårbarhetsmodulen kan du komma åt relaterade data och konfigurera ett centraliserat operatörsgränssnitt för all MES-information.

Kvalitetskontroll

Sepasofts modul för statistisk processtyrning (SPC) hjälper dig att eliminera sen eller saknad insamling av prover från produktionen, samt felaktiga testdata. Med SPC-modulen kan du hitta och lösa problem som leder till kvalitetsbrister samt visa och analysera dina SPC-data i realtid.

Recepthantering

Genom att använda Sepasofts dynamiska receptmodul kan du skapa, hantera och övervaka recept. Det ger möjlighet att snabbt och exakt ändra maskin-, process- eller systemrecept.

Anslut ERP

Ignition kan anslutas till alla typer av SQL-databaser och REST-webbtjänster. Med hjälp av Sepasoft-moduler kan Ignition också hantera REST- och SOAP-tjänstkonfigurationer, inklusive både hosting-slutpunkter och klienter. Dessutom kan du ansluta nästan alla typer av affärssystem, inklusive ERP-system som SAP, Movex, IFS, med flera.

MES i hela verksamheten

Med MES Enterprise för Ignition från Sepasoft kan du ansluta flera MES Ignition Gateways över hela företaget för att bilda ett stort centralt MES-system. MES Enterprise analyserar MES-data från flera tillverkningsplatser på en enda verksamhetsserver.

Varukorg