EE-avfall

Kasserade elektriska och elektroniska produkter (EE-avfall) innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen och får INTE slängas tillsammans med annat avfall.

Allt som använder el eller batterier ska därför samlas in.

Autic System accepterar kasserade EE-produkter av samma typ som de som säljs av oss. Kasserade produkter accepteras kostnadsfritt och vi säkerställer korrekt förvaring av produkterna innan de levereras till ett godkänt returföretag.

Varukorg