Fastighetsautomation

Fastighetsautomation är en viktig marknad för Autic System AS. Vi har ett antal integratörer och slutkunder som använder våra produkter för att skapa moderna och öppna system för styrning och datainsamling i sina byggnader.

jMobile och Ignition är två olika programvaror för att styra och övervaka fastigheter. Systemen kan kommunicera med de flesta hårdvaror på marknaden och därigenom skapa ett heltäckande grafiskt gränssnitt för alla fastighetsdelar.

Produktportföljen omfattar även hårdvara för användning inom fastighetsautomation. Efter många år av motsvarande anläggningsbehov har vi samlat ihop en uppsättning OPC-servrar, gränssnitt, I/O och tillbehör som fungerar väldigt bra och är stabila. Detta inkluderar bland annat:

Portservrar
Dataloggers och IO-moduler
Datorer, skärmar och tillbehör

Relaterade produkter

Varukorg