Citect SCADA 15000 Punkts server licenser

Artikelnr: CT101115 Kategori:

Beskrivning

CitectSCADA är ett SD-anlegg som har ett rikt urval av egenskaper, och kan hantera alla krav till ett moderne automasjonssystem i en enkel integrerad pakke. Citect SCADA blir ett logisk førstevalg för enhver industriell automasjonsapplikasjon når du har behov för ett skalerbart och pålitelig system med hög prestanda. Følgende egenskaper fremheves:

 • Obegränsat skalerbarhet
 • Redundante server och feiltolerant nätverk
 • Bytt språk i run-time
 • Fleranvänderbetjening med obegränsat antal arbetsstationer
 • Rapport, trend, alarmhåndtering och langtidslagring av data inklusive
 • Programmeringsspråk inklusive: multithreaded CitectVBA och Cicode

Enten du har behov för ett enkelt operatørgränssnitt eller ett komplett klient/server SCADA -system som dekker flera fabrikker på olika steder, kan du göre alt med Citect SCADA – med full tillit till att dina data alltid är tilgjengelig och att du kan utvide och endre systemet vid behov. CitectSCADA kan integreres med CitectHistorian för att dele data i hele virksomheten. Med var CitectSCADA-system får du ett topp moderne SCADA utvecklingssystem som inkluderar:

 • HMI och grafiskverktyg, inklusive speciella biblioteker och grafiske elementer
 • WAN möjlighet med sentralisert database
 • Redundanse på var nivå utan speciella krav till maskinvare
 • över 160 drivrutiner för standard I/O enheter och PLC system
 • Statistisk prosesskontroll
 • Historisk och realtids trending

Varukorg